Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jasinski

ur. w 1952 roku w m. Jutrosin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
W okresie od grudnia 1981 r. do wiosny 1989 r. prowadził działalność opozycyjną.  Po wprowadzeniu stanu wojennego, wraz z kolegami, kontynuował działalność opozycyjną na terenie Zakładu Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Zajmował się kolportażem broszur i pism bezdebitowych, organizował zbiórki pieniędzy, składki związkowe przekazywał na pomoc internowanym i ich rodzinom. Prowadził działalność antykomunistyczną wykorzystując do tego celu uroczystości religijne, m.in. poprzez uczestnictwo w mszach za ojczyznę w Poznaniu w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej oraz u oo. dominikanów, a także poprzez udział w nielegalnych pielgrzymkach ludzi pracy do Częstochowy. Pod koniec sierpnia 1988 r. był współorganizatorem strajku solidarnościowego w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków