Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sochacka Zofia
Zofia Sochacka
ur. w 1945 roku w m. Koło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Kole. Była członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Konińskiej. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie z 13 grudnia 1981 r. została internowana i umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Została zwolniona w dniu 29 kwietnia 1982 r. W kolejnych latach była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN