Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Staszewski

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 210/2018
Biogram
Pan Zygmunt Staszewski do 1981 r. pracował w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Pod koniec sierpnia 1980 r. w czasie masowych protestów został oddelegowany z zakładu do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, gdzie uczestniczył w strajku do 1 września. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Od marca 1981 r. angażował się w tworzenie i działalność Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania we Wrocławiu. 
W związku ze swoją działalnością po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 grudnia 1981 r. do 1 czerwca 1982 r. został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Zakładach Karnych we Wrocławiu i Grodkowie. W 1982 r. wyemigrował do USA bez prawa powrotu do Polski. W Stanach Zjednoczonych w latach 1983-1989 był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Komitetu Członków Solidarności – Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Jorku. Współorganizował comiesięczne demonstracje pod konsulatem PRL w Nowym Jorku, miesięcznice ogłoszenia stanu wojennego, organizował zbiorki pieniędzy i przerzut sprzętu technicznego dla podziemnej Solidarności oraz demonstracje i pikiety np. w 1984 r. w związku z zamordowaniem ks. Jerzego Popiełuszki i w 1985 r. podczas pobytu w USA gen. Jaruzelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej