Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaznowski Wawrzyniec

Wawrzyniec Norbert Kaznowski

ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Na początku lat. 80. był studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie uczestniczył w akcjach, protestach i strajkach Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał w kolportażu wydawnictw niezależnych, szczególnie przez rozpowszechnianie pisma „Druk” sygnowanego przez NZS UW. 
W 1985 r. zaangażował się w działalność Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, m.in. brał udział w tworzeniu struktur Warszawskiego Oddziału LDPN. W latach 1986-1990 uczestniczył w spotkaniach redakcji drugoobiegowego pisma „Orientacja na Prawo”. Publikował w tym wydawnictwie posługując się pseudonimami „Krzysztof Nowicki” i „Bogdan Dembek”. Był zaangażowany również w organizację sprzętu, materiałów poligraficznych oraz druk pisma. 
1 maja 1985 r. został zatrzymany podczas demonstracji w Warszawie w okolicach Huty Warszawa, a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny w wysokości 15000 zł, z zamianą na 50 aresztu w przypadku jej nieuiszczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010, hasło: Orientacja na Prawo