Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kołodziejski

ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
Jan Kołodziejski prowadził działalność w latach 1980–1989, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”) przy Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. W dniu 13 lutego 1982 r. był uczestnikiem demonstracji w Poznaniu, podczas której został pobity. 
W 1982 r. był współautorem dwóch wystaw fotografii artystycznej Grupy Młodych Solidarność na temat stanu wojennego (zamkniętych w wyniku interwencji cenzury). W latach 1982–1989 był założycielem oraz szefem funkcjonującej w jego mieszkaniu drukarni współpracującej z Tymczasowym Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, organizował także drukarnie w innych punktach Poznania. Drukował i kolportował m. in. pisma „Solidarni”, „Biuletyn Wojenny”, „Okno”, „Lech”, „Wiraże”, „Solidarność-Poznań”. W latach 1986–1989 był założycielem oraz szefem Agencji Fotograficznej Solidarność, współautorem wystaw fotografii reportażowej o poznańskiej opozycji. 2 kwietnia 1989 r. został pobity podczas demonstracji ekologicznej w Poznaniu. W latach 1989–1992 był kierownikiem drukarni Tymczasowego Zarządu Regionu, następnie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemia opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień okrągłego stołu 1981¬1989, Warszawa 2014.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN