Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamiak Jan

Jan Adamiak

ur. w 1944 roku w m. Daniszewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Jan Adamiak od 1979 r był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. W styczniu 1982 r. udał się do Warszawy przekazując Prymasowskiej Radzie Społecznej raport zawierający wykaz osób internowanych z regionu toruńskiego.
Od lutego 1982 r. zaangażował się w działalność Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego przy Kościele Wziebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Po zawieszeniu działalności Klubu Inteligencji Katolickiej oraz utworzeniu w jego miejsce w listopadzie 1983 r. Toruńskiego Klubu Katolików Jan Adamiak został jego członkiem, a w latach późniejszych wszedł w skład Zarządu Klubu oraz pełnił funkcję wiceprezesa. W drugiej połowie lat 80-tych był wykładowcą na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN