Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chłap Zbigniew

Zbigniew Mieczysław Chłap

ur. w 1928 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Był kierownikiem Zakładu Patofizjologii Instytutu Patologii Akademii Medycznej w Krakowie. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w redagowanie podziemnych pism wydawanych w krakowskim środowisku lekarskim. Był jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia Lekarzy Świata, którego rejestracji od 1987 r. sprzeciwiały się władze administracyjne. Od 1988 r. uczestniczył w staraniach na rzecz odtworzenia NSZZ „Solidarność” Pracowników Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej