Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schmeichel Włodzimierz

Włodzimierz Krzysztof Schmeichel

ur. w 1963 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Włodzimierz Schmeichel po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc członkiem nielegalnej organizacji o nazwie „Związek Walki o Niepodległość” w Brodnicy, brał udział w akcji ulotkowej oraz malował w miejscach publicznych hasła nawołujące do organizowania oporu przeciwko sojuszowi z ZSRR.
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 29 stycznia 1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 1982 r. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych. Karę więzienia odbywał kolejno w Areszcie Śledczym w Toruniu, Zakładach Karnych we Włocławku i Potulicach. Wyszedł na wolność w dniu 20 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy o warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN