Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krajnik Danuta

Danuta Teresa Krajnik

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Danuta Krajnik angażowała się w działalność opozycyjną od sierpnia 1980 r. Była członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczyła w działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” poprzez organizowanie konspiracyjnych struktur związkowych. 
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 22.04.1982 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi, w którym przebywała do dnia 23.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Trzynastego grudnia roku pamiętnego", praca zbiorowa pod red. I. Halagidy
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN