Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewska Ewa

Ewa Maria Andrzejewska

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Architektka zatrudniona w Wojewódzkim Biurze Projektowym w Nowym Sączu. Jesienią 1980 r. czynna przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej. Zaangażowana w kolportaż druków drugoobiegowych. Autorka projektów opracowania graficznego związkowych ulotek, plakatów i druków okolicznościowych. Współtwórczyni biblioteki wydawnictw niezależnych, prowadzonej w latach 1980-89.
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynna w dystrybucji wydawnictw podziemnych, w tym „Wiadomości Nowosądeckich”. Uczestniczka akcji plakatowych i ulotkowych. Zaangażowana w organizację pomocy rodzinom osób represjonowanych.
W dniach od 13 do 19 kwietnia 1984 r., a następnie od 16 maja do 27 lipca 1984 r. tymczasowo aresztowana. Zwolniona na mocy przepisów amnestyjnych.
W 1989 r. czynna w Komitecie Obywatelskim w Nowym Sączu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej