Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Kapciuch

ur. w 1957 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
Pan Marek Kapciuch, jako pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, należał do współzałożycieli powstałej w kwietniu 1981 r. organizacji o nazwie Związek Młodzieży Pracującej „Robotnik”. Od sierpnia 1981 r. był członkiem redakcji (odpowiedzialnym za kwestie techniczne) wydawanego przez tę organizację niezależnego pisma „Młody Robotnik”.
13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. 17 grudnia 1981 r. osadzono go w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a 10 marca następnego roku przeniesiono do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, skąd zwolniono 29 kwietnia 1982 r. Z uwagi na działalność w ZMP „Robotnik” pan Marek Kapciuch był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od października 1981 do czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów