Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gugała Tomasz

Tomasz Gugała

ur. w 1954 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w środowisku pracowników Polskich Kolei Państwowych w Krakowie, w tym zwłaszcza na stacji Kraków – Płaszów. 
Pomysłodawca i założyciel drugoobiegowego pisma „Myśli Nieinternowane”, wydawanego od kwietnia 1982 r. (do 1986 r. wydano 23 numery). Twórca niezależnego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej, wydającego, poza „Myślami Nieinternowanymi”, pisma „Sygnał” (1983-86), „Alternatywy” (1986-89), „Krakowski Czas” (1986) oraz niezależne pismo dla dzieci „Krecik” (1985) oraz pozycje książkowe. Wydawnictwo dysponowało zapleczem poligraficznym w postaci maszyn offsetowych oraz własnymi sieciami kolportażu. Organizator akcji niezależnego badania frekwencji podczas wyborów. 
Zatrzymany w dniu 20 grudnia 1986 r. podczas druku w drukarni Wydawnictwa w Krakowie przy ul. Strzelców (ukarany grzywną).
Współdziałał z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestnik mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny przez ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie (zatrzymany w dniu 28 lutego 1988 r.)
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN