Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Józef Orzechowski

ur. w 1953 roku w m. Glew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Rolnik indywidualny z miejscowości Glew koło Koniuszy. Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie niezależnych, rolniczych związków zawodowych. Przewodniczący koła NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Glewie, następnie w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w duszpasterstwie rolników. Uczestnik pielgrzymek rolników indywidualnych do Częstochowy. Brał w udział w manifestacjach.
W 1989 r. czynny przy odtworzeniu struktur rolniczej „Solidarności” jako członek prezydium Rady Wojewódzkiej. Zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów