Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Szczepan Razik

ur. w 1955 roku w m. Miłków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Bogdan Szczepan Razik w latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych takich jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Region”, „Ogniwo”, książek oraz ulotek. W swoim mieszkaniu prowadził punkt biblioteczny wydawnictw niezależnych. W latach 1983-1988 był współpracownikiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. W latach 1988-1989 był działaczem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu. W tym okresie, oprócz kolportowania wydawnictw podziemnych oraz ulotek, Bogdan Razik współtworzył środowisko opozycyjne w Bolesławcu liczące ok. 20-30 osób, które organizowało msze święte w intencji ojczyzny, pielgrzymki m.in. na Jasną Górę, wykłady i spotkania z ludźmi kultury, nauki i opozycji w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bolesławcu oraz przedstawienia m.in. Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze. Po 1988 r. Bogdan Razik współpracował z Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. W okresie kwiecień-czerwiec 1989 r. uczestniczył w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność’ w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków