Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borcz ks. Henryk

Henryk Mieczysław Borcz ks.

ur. w 1949 roku w m. Łańcut
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Ksiądz Henryk Borcz - absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (święcenia kapłańskie w 1973 r.) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1979 r.); doktorat w 1980 r. W latach 1973-1974 był wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy, a w okresie 1974-1975 proboszczem nowo utworzonej parafii w Krzakach-Studzieńcu. Współorganizował budowę kościoła (adaptacja stodoły na tymczasową kaplicę, budowa sali katechetycznej). Dwukrotnie karany: za prowadzenie nielegalnej budowy (18.02.1975 r. przez Sąd Powiatowy w Stalowej Woli na karę grzywny 20 000 zł z zamianą na 6 miesięcy i 20 dni więzienia) oraz za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia - odprawienie mszy św. (10.04.1975 r. orzeczeniem Kolegium do Spraw Wykroczeń w Stalowej Woli na grzywnę 5000 zł.). Od 1979 r. wykładowca w WSD w Przemyślu. Równocześnie w latach 1979-1980 pomagał w duszpasterstwie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej, a następnie w latach 1980-1982 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu-Kmieciu, gdzie odprawiał msze za Ojczyznę. 
W 1979 r. współorganizator Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, kolporter prasy niezależnej, współpracownik lubelskich „Spotkań”. Od 1982 r. duszpasterz i prelegent Duszpasterstwa Rolników w Diecezji Przemyskiej. Prowadził wykłady z najnowszej historii Polski m.in. w Soninie, Lutczy, Sanoku, Haczowie, Rzeszowie, Kamieniu, Górkach, Przemyślu, Krośnie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Górnie i Łańcucie. Odwiedzał internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie. Uczestnik pielgrzymek i spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników, współorganizator dożynek diecezjalnych. 
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata w okresie od 28.02.1986 r. do 28.02.1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN