Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Edward Burzyński

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
W latach 80–tych był działaczem „Solidarności” w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Górze. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z innymi osobami ukrywał dokumenty związkowe, a także przygotowywał afisze oraz ulotki wyrażające protest przeciwko stanowi wojennemu, PZPR i WRON. W dniu 20 grudnia 1981 r. umieszczony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Następnie przebywał w zakładach karnych we Wronkach, Sieradzu, Kaliszu i Wrocławiu. Został zwolniony w dniu 22.12. 1982 r., natomiast 14 stycznia 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu za działalność opozycyjną został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej