Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Józef Turzyński
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w Młodzieżowej Grupie Grochowskiej Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek. Brał również udział w ustawianiu urządzeń nagłaśniających i wyrzutników ulotkowych oraz innych akcjach ulicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków