Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jabłoński Andrzej

Andrzej Jabłoński

ur. w 1964 roku w m. Września
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 127/2016
Biogram
Jako uczeń Technikum Chemicznego w Poznaniu wstąpił do podziemnej organizacji młodzieżowej „Pokolenie Walczące – Warta” (i przyjął ps. "Ben"), której celem było prowadzenie konspiracyjnej działalności wśród młodzieży szkół średnich i uczelni, druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, prowadzenie tzw. „małej dywersji”, polegającej na malowaniu haseł antypaństwowych na ścianach i murach budynków (głównie szkół i uczelni). 
W związku z powyższym został zatrzymany 22.05.1984 r. Postawiono mu zarzut przynależności, w okresie od 1982 r. do maja 1984 r., do młodzieżowej organizacji, której istnienie "miało pozostawać tajemnicą wobec organów państwa" oraz działalności polegającej na m.in. rozpowszechnianiu podziemnych wydawnictw. Został oskarżony również o to, że w nocy z 27 na 28 marca 1983 r. uczestniczył w wymalowaniu Zespołu Szkół Chemicznych w antysocjalistyczne hasła.  Został osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. W dniu 27.07.1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu uchyliła areszt tymczasowy wobec Andrzeja Jabłońskiego na mocy ustawy o amnestii i tego samego dnia wyszedł on na wolność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN