Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuliński Mieczysław

Mieczysław Krzysztof Kuliński

ur. w 1955 roku w m. Malbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 114/2018
Biogram
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szerzej znany był jako Krzysztof Kuliński. W końcu lat siedemdziesiątych członek i działacz Stowarzyszenia PAX – w czasie, gdy ZW Stowarzyszenia PAX w Lesznie kierował R. Szeremietiew. Od 1980 r. aktywnie działał w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej, współpracował też z MKZ, a potem ZR NSZZ „Solidarność” w Lesznie. W czerwcu 1981 r. był współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne Regionu Leszczyńskiego przy MKZ „Solidarność”. W okresie od lipca 1981 r. do 13.12.1981 r. był współwydawcą pisma „O wolność” na łamach którego publikowane były dokumenty programowe KPN. Za swą działalność  13.12.1981 r. został internowany, na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie, i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., od 6 .01.1982 r. w Głogowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i niepodejmowaniu działalności opozycyjnej. Z internowania został zwolniony 24.07.1982 r. W kolejnych latach był inwigilowany, nękany wezwaniami na przesłuchania oraz rewizjami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Lesznie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej