Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalemba Anna

Anna Kalemba

ur. w 1953 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Anna Kalemba prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1989. Była aktywną działaczką podziemnej ,,Solidarności'' oraz kolporterką materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 rozpoczęła kolportaż ulotek, prasy niezależnej oraz innych wydawnictw bezdebitowych, pracując w ramach nielegalnych struktur ,,S''. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej i kolportażowej pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Była wielokrotnie zastraszana, a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków