Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mach Maciej

Maciej Zbigniew Mach

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pracownik Wydziału Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowi. Jesienią 1980 r. jeden z organizatorów struktur wydziałowych NSZZ „Solidarność”, a następnie sekretarz Komisji Wydziałowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina. Po pacyfikacji strajku jeden z pierwszych inicjatorów powołania struktur podziemnej „Solidarności”. W końcu stycznia 1982 r. jeden z założycieli Komitetu Ocalenia Solidarności, podporządkowanego w lecie 1982 r. organizacji „Grot”. Jesienią 1982 r. zaangażowany w powołanie Tymczasowej Komisji Robotniczej Hutników (TKRH), scalającej związkowe struktury podziemne w hucie, obejmując funkcję jej koordynatora. Od października 1983 r. przedstawiciel TKRH w Międzyzakładowym Komitecie Solidarności Nowa Huta, a także w Regionalnym Komitecie „Solidarności”. Współpracownik podziemnego pisma „Hutnik”, zaangażowany w organizację sieci kolportażu prasy podziemnej.
W dniu 18 lutego 1985 r. podczas przekazu nakładu „Hutnika” zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z 7 czerwca 1985 r. skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat oraz karę grzywny. W związku z treścią wyroku zwolniony w dniu 8 czerwca 1985 r.
Po uwolnieniu stale aktywny w podziemnych strukturach nowohuckiej „Solidarności”. Od 1986 r. organizator pisma TKRH „Solidarność Hutników”. Członek jawnego komitetu, który w dniu 4 grudnia 1987 r. złożył wniosek do sądu o rejestrację struktur NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina (został odrzucony).
Uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. W czasie strajku wchodził w skład Komitetu Strajkowego oraz kierował protestem na Wydziale Blach Karoseryjnych huty. W trakcie pacyfikacji strajku w dniu 5 maja 1988 r. zatrzymany. Zwolniony z aresztu 16 maja 1988 r.
Po uwolnieniu czynny w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” na przełomie 1988/89. Od 17 maja 1988 r. członek Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w hucie, od 30 września 1988 r. członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska, zaś w 1989 r. w składzie Zarządu Komisji Robotniczej Hutników. Czynny w Małopolskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN