Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Łoziński

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Ryszard Łoziński w drugiej połowie 1983 r. rozpoczął aktywną działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie zakładów pracy we Wrocławiu. W ramach prowadzonej działalności opozycyjnej zajmował się organizacją Tajnych Komisji Zakładowych oraz zbiórek pieniężnych, wydawnictwem i kolportażem nielegalnych czasopism: „Solidarność Elwro”, „Jutrzenka”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca” i innych. W wyniku prowadzonej działalności opozycyjnej został internowany W uzasadnieniu podano, że  „prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych”. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie do 15 lipca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej