Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Józef Bierła
ur. w 1958 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Leszek Bierła podczas studiów na Akademii Rolniczej w Szczecinie był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Publikował teksty w uczelnianym piśmie NZS pt. „Kret”, w lutym 1981 r. wziął udział w strajku solidarnościowym z uczestnikami protestu studenckiego w Łodzi, który zakończył się m.in. rejestracją NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w strukturach podziemnych organizacji, kolportował nielegalne pisma sygnowane przez konspiracyjne struktury NSZZ „Solidarność”, w tym „Tygodnik Mazowsze”, który przywoził z Warszawy. Na początku 1984 r. w efekcie przeszukania jego pokoju w Domu Studenckim „Arkona” Służba Bezpieczeństwa skonfiskowała wydawnictwa drugiego obiegu oraz teksty autorstwa Leszka Bierły o treściach antykomunistycznych. W latach 1984–1985 przez okres czterech miesięcy podlegał inwigilacji ze strony SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M.Siedziako,"Strajki studenckie w Szczecinie w okresie szesnastu miesięcy Solidarności" [w:] "Strajki w Polsce w XX wieku", red. R.Gryz, Warszawa 2011
M.Siedziako,"Z działalności NZS w Szczecinie w latach 1980-1981" [w:] "Regionalny wymiar Solidarności 1980-1981. Szczecin na tle kraju", red. A. Kubaj, M. Siedziako, Szczecin 2014