Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Marczyk
ur. w 1956 roku w m. Gorzów Wlkp.
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015

Biogram

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu - filię w Gorzowie Wlkp. W 1980 r. współorganizowała na swojej uczelni Niezależne Zrzeszenie Studentów, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczyła w studenckim strajku solidarnościowym w Gorzowie Wlkp. W dniu 15 grudnia 1981 r. została internowana. Początkowo osadzono ją w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Została zwolniona w dniu 29 kwietnia 1982 r. Następnie kolportowała podziemną prasę i współpracowała z tajnymi strukturami NZS. W latach 1982-1986 była kilkakrotnie zatrzymywana na 48 godzin. W latach 1982-1989 była inwigilowana przez SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Ania" jako aktywna działaczka nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność". 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012