Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Agnieszka Szymanowicz

ur. w 1950 roku w m. Lądek-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pani Janina Szymanowicz była działaczką opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Łączności w Gliwicach oraz  pełniła funkcję przewodniczącej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego ora zdelegalizowaniu „Solidarności” Pani Janina Szymanowicz podjęła działalność w podziemnych strukturach związku. Nawiązała współpracę nielegalnymi strukturami związkowymi zrzeszającymi  nauczycieli z terenu Warszawy. Zajmowała się kolportowaniem prasy związkowej, ulotek oraz literatury bezdebitowej, które pozyskiwała z różnych regionów kraju. Były to m.in. takie pisma jak: „Manifestacja Gliwicka”, „PIK Podziemny Informator Katowicki”, „WiS Wolni i Solidarni”. Organizowała pomoc materialną dla represjonowanych działaczy opozycyjnych oraz ich rodzin. 
Pani Janina Szymanowicz uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, Duszpasterstwie Nauczycieli u OO. Dominikanów w Warszawie, Porozumieniu Duszpasterstw Nauczycielskich w Warszawie oraz Duszpasterstwie Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Warszawskiej. 
W latach 1983-1989 uczestniczyła w organizowaniu tzw. „Dni Kultury Chrześcijańskiej” w Gliwicach. 
Z uwagi na wyżej opisaną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka Pani Janina Szymanowicz w latach 1986-1989 podlegała kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN