Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Wiesław Duda

ur. w 1960 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, od 1977 r. rozpowszechniał wydawnictwa Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, m.in. „Robotnika”, „Biuletyn Informacyjny” i książki o zbrodni katyńskiej. 
W 1978 r. został zawieszony w prawach ucznia za bojkot akademii z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Od 1977 r. był właścicielem gospodarstwa rolnego w Gołkowicach Górnych w byłym województwie nowosądeckim. W październiku 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Koła NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Gołkowicach oraz Gminnego w Starym Sączu, a następnie w maju 1981 r. członkiem Zarządu Koła NSZZ RI „Solidarność” w Gołkowicach i Zarządu Gminnego w Starym Sączu. Rozprowadzał wśród rolników wydawnictwa niezależne, takie jak „Goniec Małopolski” i paryską „Kulturę”. W styczniu 1981 r. organizował zbiórki żywności dla strajkujących w nowosądeckim ratuszu. W listopadzie 1981 r. był obserwatorem rozmów z wojewodą rzeszowskim podczas strajków okupacyjnych „S” RI. W listopadzie i grudniu 1981 r. jako przedstawiciel Wojewódzkiego Komitetu Strajkowego uczestniczył w okupacji Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu i rozmowach z wojewodą. W grudniu 1981 r. współorganizował zbiórki żywności dla strajkujących studentów w Krakowie. 
Po 13 grudnia 1981 r. organizował podziemne struktury NSZZ RI „Solidarność” na terenie gminy i kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Wiadomości Nowosądeckie”, „Hutnika”, „Tygodnik Mazowsze”. Organizował urządzenia poligraficzne dla drukarni w Nowym Sączu, akcje ulotkowe i plakatowe oraz pomoc dla aresztowanych, represjonowanych i ich rodzin. Uczestniczył w spotkaniach z rolnikami, na których informowano o aktualnej sytuacji politycznej. 
W latach 1982-86, z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej, był kilkakrotnie zatrzymywany i karany przez kolegia ds. wykroczeń. W latach 1985-1988 uczestniczył w spotkaniach Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. W kwietniu i maju 1988 r. organizował pomoc żywnościową dla strajkujących w Hucie im. Lenina w Krakowie. W lutym 1989 r. współinicjował wojewódzki zjazd ujawniających się struktur „S” RI w Nowym Sączu i został wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej Związku. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” województwa nowosądeckiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, Warszawa 2020
    • Z. Solak, J. Szarek, 13 grudnia. Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, Kraków 2021
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności