Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Paweł Majewski
ur. w 1966 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016

Biogram

Członek Federacji Młodzieży Walczącej. Uczestnik licznych manifestacji (w związku z udziałem w których był zatrzymywany, przesłuchiwany oraz karany grzywną), a także akcji malowania napisów na murach oraz ulotkowych. Zaangażowany w pomoc osobom represjonowanym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014