Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majgier Zygmunt

Zygmunt Majgier

ur. w 1940 roku w m. Rudniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Zygmunt Majgier (1940 -2020) pracował w kilku przedsiębiorstwach na terenie Przemyśla. W roku 1980 zakładał struktury związkowe, a następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wszedł również w skład MKZ NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową współtworząc podziemne struktury „Solidarności” na terenie Przemyśla. Był odpowiedzialny za druk i kolportaż podziemnego pisma „Busola”, a także kolportował ulotki oraz inne wydawnictwa bezdebitowe. Organizował pomoc charytatywną dla represjonowanych i ich rodzin, rozwożąc m.in. paczki z pomocą dla internowanych w różnych ośrodkach odosobnienia. Uczestniczył w uroczystościach o charakterze religijno-patriotycznym, w wiecach i pochodach organizowanych przez środowiska opozycyjne w Przemyślu. Wspomniana działalność była powodem jego zwolnienia z Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pracował więc dalej jako taksówkarz. W ramach represji był również wielokrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godzin przez funkcjonariuszy SB w Przemyślu i Jarosławiu, w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje, był również karany przez kolegia ds. wykroczeń.
Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. W tym też roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Przemyskiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej