Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Marian Banaszkiewicz

ur. w 1946 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Adam Banaszkiewicz od września 1980 r. był  aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Politechnice Częstochowskiej. 
W latach 1982-1989 był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych na Wydziale Metalurgicznym w/w uczelni, gdzie pracował. Ponadto był współtwórcą częstochowskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej, a od marca 1981 r. pełnił funkcje wiceprezesa Klubu. Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Częstochowie, struktury która otaczała opieką studentów i pracowników naukowych częstochowskich uczelni. Pan Adama Banaszkiewicz współpracował także z Ośrodkiem Duszpasterstwa dla Internowanych  i ich Rodzin, który w maju 1983 r. został przekształcony w Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej Św. Rodziny w Częstochowie. 
Z uwagi na powyższą działalność Adam Banaszkiewicz został dwukrotnie zwolniony z pracy na Politechnice Częstochowskiej, m.in. w latach 1979-1981 oraz 1987-1989. Przez wiele lat pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu częstochowskiej Służby Bezpieczeństwa, która stosowała wobec Pana Adama Banaszkiewicza różne techniki i metody operacyjne takie jak informacje przekazywane przez tajnych informatorów, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczy oraz kontrolę korespondencji.
W 1989 r. Pan Adam Banaszkiewicz brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Częstochowie, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN