Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Masica Mirosław

Mirosław Ignacy Masica

ur. w 1952 roku w m. Piątek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W dniu 13 maja 1982 r. wziął udział w piętnastominutowym strajku załogi Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych Przemysłu Lekkiego „ZUT” w Zgierzu. W ramach sankcji dyscyplinarnych wobec uczestników protestu sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Zgierza, które 14 maja 1982 r. wymierzyło Panu Mirosławowi Masicy karę zasadniczą w postaci dwóch miesięcy aresztu oraz karę dodatkową, polegającą na podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszeń w zakładzie pracy i Urzędzie Miasta Zgierza. 13 maja 1982 r. został zatrzymany, a od 15 maja do 13 lipca 1982 r. był osadzony w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej