Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozicki Andrzej

Andrzej Wojciech Kozicki

ur. w 1945 roku w m. Grębocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Andrzej Kozicki pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie swojego zakładu pracy, wchodził w skład Komitetu Strajkowego, był delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w działalność związkową. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni i wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego. Brał udział 
w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Gdańskiego i I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
13 grudnia 1981 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, Andrzej Kozicki został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 24 lipca 1982 r. został zwolniony. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej