Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Gulcz

ur. w 1934 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Tadeusz Gulcz był pracownikiem PKP Oddziału Drogowego w Bydgoszczy. 
Dnia 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum stanowiły sprzeciw wobec władzy. 
Dnia 18 listopada 1956 r. Tadeusz Gulcz został zatrzymany i Postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 6 lat więzienia. Niniejszy wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy. 
Karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Karnym w Koronowie i Centralnym Więzieniu w Sztumie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15 marca 1962 r. został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej