Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeżak Krystyna

Krystyna Jeżak

ur. w 1955 roku w m. Krotoszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Pani Krystyna Jeżak od września 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego, pełniła funkcję przewodniczącej komisji kulturalnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13 i 14 XII 1981 r. brała udział w strajku w zakładzie pracy, następnie wstąpiła do Komitetu Obrony Rodzin Aresztowanych „KORA”, który został utworzony w 1982 r. przy Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego. Komitet zajmował się zbieraniem pieniędzy i żywności dla rodzin osób aresztowanych i internowanych oraz ukrywających się działaczy KPN. 
Za angażowanie się w działalność w Komitecie została zwolniona z pracy, a dnia 1 III 1982 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. Z internowania zwolniona została dn. 29 VI 1982 r. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia i uchyleniu zastrzeżenia wyjazdów, wyjechała na pobyt stały do Niemiec, gdzie przebywał jej mąż.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej