Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dubiński Waldemar

Waldemar Antoni Dubiński

ur. w 1956 roku w m. Stoczek Łukowski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W 1981 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Lokomotywowni Warszawa-Grochów. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w kolportażu ulotek i wydawnictw, które rozkładał w pociągach podmiejskich w Warszawie. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Kolejarzy oraz uroczystościach religijno-patriotycznych. Prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc prześladowanym.
W 1989 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni Ochota, zasiadał, jako członek, w Tymczasowej Komisji Zakładowej oraz w Tymczasowym Zarządzie Regionu Mazowsze. Był współzałożycielem Komisji Koordynacyjnej Kolejarzy Węzła Warszawa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów