Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbanowicz Anna

Anna Maria Urbanowicz

ur. w 1942 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność’ w środowisku nauczycielskim w Skierniewicach. Była członkiem Zarządu Międzyszkolnego Komitetu NSZZ „S” Pracowników Szkolnictwa oraz członkiem Zarządu Regionu Mazowsze, była również w składzie zespołu redakcyjnego pisma „Niezależność”. 
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach została internowana 13 grudnia 1981 r. i osadzona w Zakładzie Karnym w Łowiczu, od 16 grudnia 1981 r. w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, a od 15 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona 14 lipca 1982 r. 
Po wyjściu na wolność  zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „S” w Skierniewicach. Od grudnia 1982 r. przewodziła nieformalnej grupie zajmującej się redagowaniem, sporządzaniem i kolportowaniem biuletynu pt. „Nasz Związek”. Członkowie tej grupy organizowali i prowadzili także wykłady i szkolenia z zakresu historii Polski. Uczestniczyła w uroczystościach z okazji patriotycznych rocznic, a w  jej mieszkaniu organizowano spotkania byłych działaczy NSZZ „S”. 
Ze względu na działalność opozycyjną objęta była postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach. 28 listopada 1983 r. Sąd Rejonowy w Skierniewicach umorzył postępowanie na podstawie przepisów o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej