Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świtoń Jan

Jan Wojciech Świtoń

ur. w 1954 roku w m. Węgorzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
W latach 1978-1981 wspierał działalność ojca-Kazimierza Świtonia. Brał aktywny udział w kolportażu materiałów antykomunistycznych – pism „Ruch Związkowy”, „Opinie” oraz ulotek. Pomagał w opracowywaniu, pisaniu oraz powielaniu tekstów i broszur, a także udzielał wsparcia osobom protestującym. W listopadzie 1979 r. uczestniczył w kolportażu klepsydr i listów otwartych sygnowanych przez Komitet Wolnych Związków Zawodowych. W latach 1978-1979 wielokrotnie był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 1978 r. był członkiem Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Był działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR w Warszawie. Po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” był etatowym pracownikiem Podczas MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach, gdzie przygotowywał i powielał materiały propagandowe. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 27 lipca 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu, Uhercach, Rzeszowie Załężu i Łupkowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej