Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rembalski Waldemar

Waldemar Fabian Rembalski

ur. w 1953 roku w m. Skwierzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Waldemar Rembalski był członkiem Komisji Zakładowej Zakładów Mechanicznych Gorzów NSZZ „Solidarność” od 16.12.1981 r. do czerwca 1987 r. W dniu 15.12.1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Zakładach Mechanicznych ZPC „URSUS” w Gorzowie Wielkopolskim. Po internowaniu władz związkowych został członkiem Komisji Zakładowej w „Ursusie”. Zajmował się organizowaniem pomocy pieniężnej dla aresztowanych i internowanych oraz ich rodzin. W swoim mieszkaniu drukował „Biuletyny” związkowe. Aktywnie uczestniczył w akcjach ulotkowo-kolportażowych na terenie zakładu pracy oraz miasta Gorzowa Wlkp. Przewoził podziemne wydawnictwa, ulotki i biuletyn „Feniks” do warszawskiego „Ursusa”, a stamtąd kolportował ulotki związkowców z Mazowsza. Utrzymywał kontakty ze strukturami podziemnej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków