Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skibińska Krystyna

Krystyna Skibińska

ur. w 1939 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 459/2018
Biogram
Pani Krystyna Skibińska na początku lat 80 XX w. pracowała w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Maszynowego Leśnictwa we Wrocławiu, gdzie od września 1980 r. była członkinią NSZZ „Solidarność”, a w 1981 r. została wybrana do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w okresie od 29 grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. była dublerką ps. Ola swego męża Karola Skibińskiego, szefa Oddziału PAX-Batory w Zgrupowaniu Brata (organizatorem był Tadeusz Świerczewski), tj. podziemnej struktury około 20 wrocławskich zakładów pracy podlegających Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu (RKS) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Kolportowała ulotki i podziemne pisma m.in. „Z Dnia na Dzień” oraz była łączniczką. Od maja do września 1982 r. uczestniczyła w spotkaniach RKS z udziałem ukrywających się Władysława Frasyniuka i Barbary Labudy. 7 listopada 1982 r. została zatrzymana, od 9 listopada była internowana, przetrzymywana w areszcie KW MO we Wrocławiu, następnie od 7 grudnia 1982 r. internowanie zamieniono na aresztowanie. Osadzono ją w Areszcie Śledczym (AŚ) przy Zakładzie Karnym we Wrocławiu (ul. Kleczkowska). W grudniu 1982 r. została zwolniona z pracy. 20 kwietnia 1983 r. została skazana przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W latach 1983-1989 współpracowała z Barbarą Sarapuk z Solidarności Walczącej, którą poznała w AŚ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej