Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Komasa Grażyna

Grażyna Komasa

ur. w 1955 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Była działaczką podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W okresie od 13.12.1981 r. do listopada 1983 r., była związana głównie z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Pile. Na terenie Kombinatu Budowalnego w Pile kolportowała pisma podziemne: „Tygodnik Mazowsze” oraz „Lech”. Razem z mężem Ryszardem ukrywała w swoim domu przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej w Pile Jacka Ciechanowskiego, pomagała również innym osobom prześladowanym z przyczyn politycznych. W jej mieszkaniu w Pile odbywały się zebrania członków Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków