Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Jerzy Łoboda

ur. w 1958 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Zajmował się m.in. drukiem niezależnego pisma politycznego pod nazwą „Kraj”, był zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach struktur „Solidarności”, za co decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia we Włodawie. Zwolniony z internowania został 4 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej