Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Lucjan Jerz

ur. w 1973 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Michał Jerz był jednym z działaczy radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej. Współpracę z KPN nawiązał na przełomie stycznia i lutego 1988 r., mając za sobą doświadczenia antykomunistycznej działalności swojego zmarłego ojca Jacka Jerza, jednego z twórców radomskiej „Solidarności”. W latach 1988-1989 zwerbował wielu nowych członków organizacji, współtworzył i kolportował prasę i ulotki sygnowane przez Konfederację (m.in. „Kontra Komunie”, „Kontra-Gazeta Uliczna”, „Tarcza”). Brał udział w wielu manifestacjach, wystąpieniach, akcjach ulotkowych i plakatowych. Prowadził także ewidencję działaczy oraz zajmował się obsługą komputerową i informatyczną. W działającej przy Konfederacji radomskiej Oficynie Wydawniczej im. Jacka Jerza brał udział w przygotowywaniu, druku i kolportażu jej wydawnictw – prasy i książek o tematyce niepodległościowej. Na początku lat 90-tych Pan Michał Jerz został wybrany do władz wojewódzkich radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej, był szefem Biura Ewidencji Okręgu oraz Szefem Obwodu KPN Radom-Miasto oraz delegatem Okręgu Radomskiego na ogólnopolskim Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków