Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Leśniewski Wojciech

Wojciech Maciej Leśniewski

ur. w 1969 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Wojciech Maciej Leśniewski swoją działalność opozycyjną rozpoczął w połowie lat osiemdziesiątych. Na początku brał udział w kolportażu prasy podziemnej, w głównej mierze w szczecińskich liceach ogólnokształcących. Pod koniec 1986 r. zaczął angażować się w akcje prowadzone przez Grupy Wykonawcze Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie. W swoim mieszkaniu podjął się drukowania na ramce białkowej ulotek antykomunistycznych. Od 1987 r. był współwydawcą gazetki podziemnej pt. „De-generacja”. 
W związku z przynależnością do Federacji Młodzieży Walczącej oraz z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną, p. Wojciech Maciej Leśniewski był objęty kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN