Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Żukowski

ur. w 1931 roku w m. Zaliwie Piegawki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Węzła PKP Siedlce aktywnie zaangażował się w działalność tego związku, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Interwencyjnej w Komisji Zakładowej „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. wybrany został w skład 5 osobowego Zarządu NSZZ „Podlasie”, a następnie reprezentował pracowników PKP Siedlce w NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Był kolporterem podziemnej prasy i książek. Brał także aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej