Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Bartyński

ur. w 1933 roku w m. Hermanowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Antoni Bartyński (1933-2012) w latach 1959-1967 pracował w Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Geologicznym Budownictwa Komunalnego w Białymstoku, a następnie w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Białymstoku. Od 1970 roku prowadził własne gospodarstwo rolne w Hermanowej. 20.03.1971 r. w imieniu mieszkańców wsi podczas zebrania wiejskiego w Hermanowej odczytał petycję skierowaną do I Sekretarza KC PZPR E. Gierka. W petycji krytykującej politykę rolną państwa sformułował dwadzieścia trzy żądania i trzy postulaty w tym zakresie. Od tego czasu był wielokrotnie przesłuchiwany i nękany przez funkcjonariuszy SB.
W 1980 r. Antoni Bartyński współorganizował struktury NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajku w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie, który zakończono podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Został następnie członkiem Prezydium WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie oraz przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Tyczynie. W dniach od 13.12.1981 r. do 9.12.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach. Za znieważenie funkcjonariusza w trakcie internowania, 13.01.1983 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na karę grzywny w wysokości 12 tys. zł oraz pokrycie kosztów sądowych. Po zwolnieniu z internowania Antoni Bartyński zaangażował się w działalność nielegalnych struktur rolniczej „Solidarności”. Między innymi włączył się w działalność utworzonych w listopadzie 1982 r. w województwie rzeszowskim struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwaw latach 1971-1974 oraz w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN