Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karabin Józef

Józef Bartłomiej Karabin

ur. w 1949 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Józef Bartłomiej Karabin był współzałożycielem i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Graficznych w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił podpisania deklaracji lojalności i kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od dnia 13.12.1981 r., wspólnie z innymi osobami, przechowywał pieniądze związkowe z Biura Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu oraz udzielał pomocy finansowej byłym pracownikom i rodzinom osób internowanych.
W dniu 15.01.1982 r. został aresztowany na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Toruniu i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 18.02.1982 r. skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Orzeczoną karę więzienia zawieszono na okres 3 lat z jednoczesnym zwolnieniem wyżej wymienionego z aresztu.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez SB w latach 1981-1983. W 1983 r. wyemigrował z kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej