Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kędzierski Zbigniew

Zbigniew Władysław Kędzierski

ur. w 1924 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK, został ranny w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny należał do PSL Stanisława Mikołajczyka. 
W 1981 r. został członkiem Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W latach następnych kontynuował działalność opozycyjną w Konfederacji Polski Niepodległej. Dnia 22 grudnia 1984 r. przewodniczył obradom II Kongresu KPN, który odbył się w wieży kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Przyrynek w Warszawie. 
Z powodu zaangażowania w działalność KPN, w 1984 r. został objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie, dotyczącym kolportażu wydawnictw Konfederacji. Dnia 9 marca 1985 r. przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie. Odnaleziono wydawnictwa KPN i NSZZ „Solidarność”. Śledztwo zostało umorzone w 1986 r. na podstawie ustawy z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. W 1989 r., po oficjalnym zarejestrowaniu, został wiceprzewodniczącym Komitetu Pamięci Katynia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej