Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurkiewicz Wiesław

Wiesław Mazurkiewicz

ur. w 1939 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Walcowni Blach Karoseryjnych HiL. Członek prezydium Komisji Wydziałowej związku. 
Uczestnik strajku w hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Członek Komitetu Strajkowego huty. Podczas pacyfikacji strajku w dniu 16 grudnia zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 7 lipca 1982 r.  
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność struktur podziemnych „Solidarności” w hucie. Od 1985 r. przewodniczący Tymczasowej Komisji Wydziału Walcowni Blach Karoseryjnych, zaś od 1986 r. członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Ponadto od 1984 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowany w działalność Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne. 
Uczestnik licznych manifestacji, w związku z udziałem w których był karany. Tymczasowo aresztowany w okresie od 18 sierpnia do 29 września 1982 r. w związku z udziałem w demonstracji w dniu 16 sierpnia 1982 r. Zatrzymany podczas manifestacji w dniu 1 maja 1985 r. Ukarany grzywną za udział w manifestacji po mszy świętej w katedrze wawelskiej w dniu 31 sierpnia 1985 r. Zwolniony z pracy w dniu 5 września 1983 r. w związku z zainicjowaniem przerwy w pracy w dniu 31 sierpnia 1983 r. (przywrócony co pracy na mocy orzeczenia sądowego).
W trakcie strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. członek Komitetu Strajkowego. Podczas pacyfikacji w dniu 5 maja 1988 r. zatrzymany; zwolniony z aresztu 16 maja 1988 r.
Od końca 1988 r. na emigracji w Republice Federalnej Niemiec, potem Stanach Zjednoczonych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN