Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Feliks Rosenstrauch
ur. w 1944 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie – Nowej Hucie (funkcjonującego na terenie Huty im. Lenina). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji ulotkowych. 
Zatrzymany w dniu 27 października 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 16 grudnia 1982 r. po umorzeniu postępowania karnego w związku z niemożnością procesowego udowodnienia kontynuowania działalności związkowej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej