Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mielnicki Piotr
Piotr Maksymilian Mielnicki
ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Piotr Mielnicki w latach 1983-87 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 
Kolportował wydawnictwa bezdebitowe, był współorganizatorem spotkań i wykładów „podziemnego uniwersytetu”. 
W 1982 r. został zatrzymany przez milicję za składanie kwiatów pod KWK „Wujek”. 
Ze względu na negatywną działalność polityczną w latach 1985-88 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN