Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielnicki Piotr

Piotr Maksymilian Mielnicki

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Piotr Mielnicki w latach 1983-87 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 
Kolportował wydawnictwa bezdebitowe, był współorganizatorem spotkań i wykładów „podziemnego uniwersytetu”. 
W 1982 r. został zatrzymany przez milicję za składanie kwiatów pod KWK „Wujek”. 
Ze względu na negatywną działalność polityczną w latach 1985-88 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN