Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bazel Irena
Irena Teresa Bazel
ur. w 1928 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017

Biogram

Irena Teresa Bazel od 1977 r. włączyła się aktywnie w działalność na rzecz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, organizując w swoim mieszkaniu drukarnię w celu powielania wydawnictw Komitetu. W stanie wojennym utrzymywała kontakty ze środowiskiem opozycyjnym i zajmowała się m.in. przepisywaniem na maszynie dostarczanych jej dokumentów, w tym tekstów dla wydawnictw niezależnych. Służba Bezpieczeństwa uważała ją za czołową przedstawicielkę grupy „postkorowskiej” utrzymującej kontakty z działaczami opozycji w kraju i za granicą, główną kolporterkę organizacji oraz łączniczkę między podziemnymi strukturami a Józefem Śreniowskim. Jako członkini Komisji Interwencji i Praworządności brała udział w udzielaniu pomocy działaczom „Solidarności”. 
W latach 1980-1982 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej